עושים היסטוריה
מובילים לניצחון

לבחור במנהיג אמיתי

להחזיר את הכוח לאזרחים

לסלול את הדרך לניצחון

לחרוש את הארץ מצפון לדרום

לאחד את הכוחות שרוצים בשינוי

להחזיר את המדינה למסלול

לנצח ביחד

שומרים על ישראל יהודית ודמוקרטית

מקדמים ביטחון אמיתי

חותרים להסדר מדיני

מצמצמים את הפערים

נלחמים ביוקר המחייה

שומרים על הדמוקרטיה

מבטיחים מדינה ללא שחיתות

מחזירים את רכבת הציונות למסלול